5 logische valkuilen voor een beginnende zzp'er

Als beginnende zzp'er moet je oppassen voor logische valkuilen; hier zijn de 5 belangrijkste.

5 logische valkuilen voor een beginnende zzp'er

Beginnende zzp'ers moeten oppassen dat ze niet in een aantal logische valkuilen trappen. Dit gevaar dreigt vooral voor zelfstandigen die vanuit een loondienstverband overstappen naar het zelfstandig ondernemerschap. Naast het feit dat je moet zorgen voor voldoende inkomen, willen wij graag 5 valkuilen toelichten.

Valkuil #1: Belastingdienst meldt zich later pas

Ontvangen betalingen zijn bruto-inkomsten. Ten eerste moet er ieder kwartaal over de omzetbelasting afgerekend worden met de Belastingdienst. Over ontvangen betalingen moet er dus 21 procent afgerekend worden. Het resterende bedrag moet over het gehele jaar gerekend nog inkomstenbelasting over afgerekend worden. Indien je voldoet aan de voorwaarden (onder andere minimaal aantoonbaar 1225 uren als zelfstandige werken) heb je recht op de zelfstandigenaftrek de mkb-winstvrijstelling en eventueel de startersaftrek.

Het probleem is dat je gedurende het jaar niet weet hoeveel je gaat verdienen. Over alle inkomsten moet je rekening houden met een ruime reservering voor de belastingheffing.

Valkuil #2: Wat gebeurt er bij ziekte, overlijden en inkomensterugval?

Als zelfstandige kun je bij ziekte niet ergens aankloppen voor een uitkering tijdens de ziekteperiode. Een paar dagen ziek zijn hoeft niet gelijk een probleem te zijn, maar wat als het weken of maanden gaat duren? De gevolgen zijn helemaal niet te overzien als je blijvend arbeidsongeschikt raakt. Dit risico is te verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een sterke daling van inkomsten kun je geen verzekering tegen afsluiten. Dit is een kwestie van een buffer opbouwen voor slechtere tijden.

Met het risico van het overlijden moeten zzp'ers ook rekening houden. Nabestaanden van werknemers hebben vaak recht op een partnerpensioen. De meeste zzp'ers hebben dit risico niet goed verzekerd. Uiteraard moet er ook aandacht uitgaan naar de pensioenopbouw.

Valkuil #3: Zakelijke bezittingen zijn niet verzekerd onder de inboedelverzekering

Als ondernemer kun je investeringen aftrekken van het inkomen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan computerapparatuur, inrichting van de werkkamer en gereedschappen. Houd er wel rekening mee dat zakelijke bezittingen niet meeverzekerd zijn op de inboedelverzekering. Hier moet een aparte inventaris- en goederenverzekering voor worden afgesloten.

Valkuil #4: Niet te veel afhankelijk worden van één opdrachtgever

Het is gevaarlijk om je als zzp'er volledig of voor een groot deel te richten op één of twee opdrachtgevers. Door verschillende oorzaken kun je deze opdrachtgevers kwijtraken. Je doet er verstandig aan om aan acquisitie te blijven doen, ook als je uren al volledig vol gepland zijn. Het is beter om te proberen om minder uren bij de vaste opdrachtgevers in te plannen. Fiscaal kan en te grote afhankelijkheid ook gevolgen hebben.

Valkuil #5: Let op het juiste niveau van het uurloon

Startende zzp'ers die nog geen klantenbestand hebben opgebouwd, moeten eerst nog vechten voor een goede uitgangspositie. Een zeer scherp tarief is hierbij logisch. Zodra er een behoorlijke portfolio is opgebouwd, kunnen de tarieven ook naar het juiste niveau. Alle vaste kosten moeten doorberekend worden, dan moet er nog ruimte zijn voor een goed inkomen en er moet nog een buffer opgebouwd worden.