Cybercriminaliteit is een verzamelnaam voor bijvoorbeeld fraude, diefstal of afpersing via internet. Zo kunnen criminelen identiteitsgegevens stelen om mee te frauderen. Ook proberen ze computers of servers onbruikbaar te maken om vervolgens losgeld te vragen. Ondernemers lopen daardoor het risico dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt of klantgegevens op straat

Onze samenleving digitaliseert en het online zakendoen neemt een grote vlucht. Die digitalisering brengt nieuwe risico’s met zich mee waar burgers en bedrijven zich niet altijd voldoende bewust van zijn. Dit blijkt onder andere uit een groeiend aantal cyberincidenten met grote impact op bedrijven, zoals problemen met de bedrijfscontinuïteit of reputatieschade.

Natuurlijk kunnen we u verzekeren tegen de meeste vormen van Cybercriminaliteit, maar nog belangrijker, we willen u helpen om juist dit risico te beperken of misschien zelfs voorkomen. Hoe? Door middel van een grondige inventarisatie hoe u digitaal bent ingericht. Wilt ook u weten aan welke risico’s uw bedrijf bloot staat, nodig dan één van onze specialisten uit voor een helder advies.

Neem contact met ons op.