Laat het schenken officieel vastleggen bij de notaris

Ontdek waarom het verstandig is om te overwegen om een schenking bij de notaris vast te leggen.

Laat het schenken officieel vastleggen bij de notaris

Schenking vastleggen bij de notaris

Schenken aan kinderen is niet ongewoon, maar je kunt natuurlijk ook aan anderen schenken. Dat kan eenmalig zijn of regelmatig een bedrag. Om problemen achteraf te voorkomen, is het verstandig om iedere schenking vast te laten leggen bij een notaris. Schenkingen zijn namelijk op basis van artikel 176, Boek 7 BW relatief eenvoudig terug te draaien wanneer de ontvangende partij ‘misbruik van de omstandigheden heeft gemaakt’ volgens de schenker of zijn nabestaanden. Door de schenking vast te leggen, bestaat er minder kans op onduidelijkheid. 

Onderhandse akte of bij de notaris?

Afspraken over een schenking kun je zelf vastleggen in een onderhandse akte. Daarmee bespaar je op de notariskosten, maar toch zitten er voordelen aan het vastleggen van een schenking bij een notaris. Zo schrijft de notaris jullie akte van schenking bijvoorbeeld in en bewaart deze. Daardoor kan de akte nooit kwijtraken. 

Omdat een notaris altijd informeert naar de intenties die je als schenker hebt, heeft een schenkingsakte die door de notaris is opgesteld meer gewicht dan een onderhandse akte. De kans dat iemand succesvol in de rechtbank kan aanvoeren dat je niet helder nadacht of niet uit vrije wil handelde op het moment van schenken neemt daardoor aanzienlijk af. Dus door de akte van schenking bij de notaris te laten opmaken bescherm je de ontvanger van de schenking. 

Hoeveel mag je schenken?

In principe mag je alles wat je bezit aan een ander schenken. De ontvanger van je schenking moet er dan wel belasting over betalen. Wil je belastingvrij schenken? Dat kan dankzij deze vrijstellingen: 

Per kind mogen ouders in 2024 maximaal € 6.633 onbelast schenken. In 2023 was dit nog € 6.035. Aan anderen mag je jaarlijks € 2.658 schenken.

Eenmalige schenkingen

Eenmalig kunnen ouders elk kind (tussen 18 en 40 jaar) een flink bedrag geven waarover ze geen belasting hoeven te betalen. Hoeveel dit is hangt af van het doel.

Voor een ‘dure studie’ mag je dit jaar € 66.268 belastingvrij aan je kinderen schenken en € 31.813 belastingvrij voor een vrij bestedingsdoel. De eenmalig belastingvrije schenking voor het kopen van een eigen woning is vanaf 2024 niet meer mogelijk. In 2023 lag de grens voor deze schenkingen op € 60.298 voor een studie en € 28.947 voor een koopwoning.