Veranderingen - Denk hierbij ook aan de verzekeringen

Bespreek je verzekeringen met je adviseur, vooral bij grote veranderingen in je leven of aan het huis.

Veranderingen - Denk hierbij ook aan de verzekeringen

Bij veranderingen binnen het huishouden moet er ook aandacht zijn voor de verzekeringen. Het aanpassen van de verzekeringen wordt namelijk vaak vergeten.

Bij gezinsuitbreiding moet er speciale aandacht zijn voor een aantal verzekeringen. Hetzelfde kun je bijvoorbeeld zeggen over het uit huis gaan van de kinderen en het overlijden van een gezinslid. Ook een echtscheiding is een aanleiding om de verzekeringen nader te bekijken samen met de adviseur.

Wat moet je veranderen bij de geboorte van kinderen?

Voor de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden, partners en partners met kinderen. Bij de geboorte van je eerste kind moet je de aansprakelijkheidsverzekering dus veranderen. Kinderen kunnen tot 18 jaar meeverzekerd zijn op de uitvaartverzekering van de ouders. Vergeet ook vooral niet om een kind bij te schrijven op de zorgverzekering.

Kinderen gaan het huis uit

Zodra de kinderen uit huis gaan, is er een belangrijk verschil tussen kinderen die voor de studie uit huis gaan en kinderen die niet voor het studeren uit huis gaan. Voor de studie uitwonend zijn, kan betekenen dat de kinderen toch nog meeverzekerd zijn op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van de ouders. Voor uitwonende kinderen moet er vooral ook aandacht zijn voor het verzekeren van de inboedel van de uitwonende. Jongeren krijgen vanaf hun 18e verjaardag een eigen zorgverzekering, waar ze ook zelf premie voor verschuldigd zijn.

Na een sterfgeval kan de verzekeringsadviseur helpen met de verzekeringen

Bij het overlijden van een gezinslid zorgt de uitvaartverzekering en/of de overlijdensrisicoverzekering voor een eenmalige uitkering. Na het overlijden kan de verzekeringsadviseur helpen met het aanpassen van de verzekeringen aan de nieuwe situatie. De inboedelverzekering moet bijvoorbeeld afgestemd worden op de nieuwe omstandigheden. De nieuwe gezinssituatie kan invloed hebben op de hoogte van het verzekerde bedrag en de premie.

Hoe heeft een echtscheiding invloed op de verzekeringen?

Een scheiding heeft een grote impact op de verzekeringen. De ex-partners verdelen de spullen en ook de verzekeringen kunnen in de verdeling worden betrokken. De inboedel wordt verdeeld over de partners en hetzelfde kan met de verzekeringen gebeuren. Wie krijgt bijvoorbeeld de autoverzekering met de opgebouwde schadevrije jaren? Het verdelen van de woning met daaraan gekoppeld de hypotheek en de levensverzekeringen is vaak ingewikkeld.

Veranderingen in je leven of aan je huis kunnen invloed hebben op je verzekeringen. Daarom is het goed om bij twijfel je adviseur in te schakelen. Je hebt bijvoorbeeld onlangs een deel aan laten bouwen aan het huis. Dit kan invloed hebben op de opstalverzekering.