Afschrijven - Hoe werkt het precies?

Duurdere bedrijfsmiddelen schrijf je jaarlijks af en trek je niet in een keer af van de winst. Hoe werkt dat?

Afschrijven - Hoe werkt het precies?

Op bedrijfsmiddelen schrijf je in sommige gevallen af. Hoeveel je afschrijft verschilt? Hoe werkt het afschrijven en hoeveel jaren doe je er dan over?

Bedrijfsmiddelen koop je niet voor één jaar. Het is een investering waar je nog jaren profijt van kunt hebben. De investering verdeel je dus ook over meerdere jaren. Je koopt bijvoorbeeld een machine voor jouw onderneming voor 10.000 euro. Stel, de machine gaat 10 jaren mee. Na deze periode kun je de machine weer verkopen tegen een bepaald bedrag. De waardevermindering gedurende deze jaren is de afschrijving, dat is dus het bedrag dat je aan waarde kwijt bent. De afschrijving is op meerdere manieren toepasbaar, maar de meest gebruikte manier om af te schrijven is de lineaire methode.

Wat betekent het lineair afschrijven van een bedrijfsmiddel?

Bij de lineaire methode schrijf je ieder jaar een gelijk bedrag af. Uitgaande van een machine van 10.000 euro die je in 10 jaar afschrijft, schrijf je dus jaarlijks 1.000 euro af. Een eventuele restwaarde waar je de machine nog weer voor kunt verkopen na 10 jaren, zorgt voor een lagere jaarlijkse afschrijving. Je verkoopt de machine voor  bijvoorbeeld nog 1.000 euro. In dat geval bedraagt de afschrijving: 10.000 – 1.000 = 9.000 euro / 10 = 900 euro afschrijving per jaar. Niet alleen de aanschafkosten van de machine schrijf je op af, maar ook op bijvoorbeeld de installatiekosten.

In hoeveel jaren schrijf je een bedrijfsmiddel af?

De snelheid waarin je afschrijft hangt af van de levensduur van een item. Een computer schrijf je af in een paar jaren. Kantoormeubilair gaat langer mee en schrijf je in een langere periode af. Door de technologische ontwikkeling heeft een computer na een paar jaren z’n werk wel gedaan. Daar heeft de Belastingdienst geen boodschap aan. Voor de afschrijving wordt er namelijk minimaal uitgegaan van een periode van 5 jaren. Voor bedrijfspanden gelden er andere regels.

Er gelden wel voorwaarden voor het afschrijven

Niet overal kun je op afschrijven. Een aannemer schrijft bijvoorbeeld niet af op gereedschappen met een aanschafwaarde van minder dan 450 euro exclusief btw. Kleine investeringen gaan in één keer ten laste van de winst. Bijvoorbeeld op voorraden schrijf je ook niet af. Het moet gaan om bedrijfsmiddelen. Dit zijn items die je nodig hebt voor het maken van producten of voor het leveren van diensten en die je niet eenmalig gebruikt. 

Afschrijven is geen keuze maar een verplichting

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat je kunt afschrijven, maar dat het niet verplicht is. Voor bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde boven de 450 euro exclusief btw legt de Belastingdienst de verplichting op om erop af te schrijven.

Je kunt extra profiteren van de mogelijkheden om af te schrijven met de willekeurige afschrijving. Hierover kun je meer vinden op de website van de Belastingdienst.