Is jouw bedrijf bestendig tegen een grote brand?

Verzekeren kan het faillissementsrisico bij brand verlagen en de overlevingskansen van een bedrijf vergroten.

Is jouw bedrijf bestendig tegen een grote brand?

De helft van de door een zware brand getroffen bedrijven is binnen twee jaren failliet. Je kunt deels voorkomen dat het jou overkomt.

Volgens het Verbond van Verzekeraars en de brandweer zijn ondernemers zich onvoldoende bewust van de risico’s van een grote brand. Je moet na een dergelijke schade proberen om het bedrijf weer op de poten te krijgen. De helft van de getroffen bedrijven is binnen een paar jaren failliet. Een uitkering uit de brandverzekering is vaak niet voldoende om de financiële gevolgen op te vangen. Het Verbond van Verzekeraars en de brandweer wijzen ondernemers op de noodzaak van het brandveilig ondernemen.

Waar ligt het probleem?

De risico’s ontstaan deels doordat de kans op een grote brand wordt onderschat. Er wordt gecontroleerd of een bedrijfspand een brandveilig gebouw is, maar dat wil nog niet zeggen dat er niet meer maatregelen kunnen worden getroffen om brand te voorkomen. Bij de controle op de brandveiligheid wordt er goed gecontroleerd op de veiligheid van de mensen in het pand. De vluchtroutes moeten bijvoorbeeld goed zijn, maar goede vluchtroutes beperken het brandgevaar nog niet.  

Een brand kan iedereen overkomen

Een kantoorpand heeft een kleinere kans op brand als je het vergelijkt met een fabriekshal met machines en waar brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht. Maar dat wil nog niet zeggen dat een brandverzekering voor een kantoorpand niet noodzakelijk is. Het komt geregeld voor dat een bedrijfspand volledig opbrandt door wat begon als een keukenbrandje. In 2023 waren er ruim 630 bedrijfsbranden. De belangrijkste oorzaken van de branden waren kortsluiting en menselijk handelen

Zorg voor de noodzakelijke verzekeringen

Met een goede brandverzekering worden de herstelkosten van het pand wel gedragen door de verzekeraar. Na de brand kun je niet meer of slechts deels op volle kracht werken. Dit risico kun je opvangen met een bedrijfsschadeverzekering. Ook een aansprakelijkheidsverzekering kan in dit soort gevallen van onschatbare waarde zijn.

Verzekeren is noodzakelijk, maar voorkomen is beter

Jouw onderneming kan financieel beschadigd uit de brand komen. De concurrentie heeft bijvoorbeeld vaste klanten overgenomen. Door het verzekeren kun je de gevolgen van een brand opvangen. Nog beter is het om de kans op een brand tot het minimum te beperken. Welke voorzieningen je het beste kunt treffen is afhankelijk van de werkzaamheden die jouw bedrijf verricht. Op de website Checklistbrand.nl kun je een checklist invullen. Na het beantwoorden van een aantal vragen krijg je via de e-mail tips toegestuurd. Met de tips kun je de kans op een brand verkleinen.