Collectieve ongevallenverzekering - Wat voegt het toe?

Wat is de noodzaak van een collectieve ongevallenverzekering?

Collectieve ongevallenverzekering - Wat voegt het toe?

Werkgevers kunnen voor de werknemers een collectieve ongevallenverzekering afsluiten. Het kan zelfs verplicht zijn vanuit de cao. Wat is de noodzaak van deze verzekering?

Als werkgever wil je de zaken zo goed mogelijk regelen voor de werknemers. De meest noodzakelijke verzekeringen zijn gericht op het opvangen van de kosten van verzuim en het opbouwen van een pensioen. Maar je kunt meer regelen. Met de collectieve ongevallenverzekering regel je dat werknemers na een zwaar ongeval een financiële compensatie krijgen.

Wanneer keert de collectieve ongevallenverzekering uit?

De verzekeraar verstrekt een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. Het ongeval hoeft niet door de werkzaamheden ontstaan zijn. Een boekhouder die blijvend invalide raakt door het vallen van een trap is verzekerd. Bij blijvende invaliditeit volgt er bijvoorbeeld een uitkering van 50.000 euro. Bij overlijden krijgen de nabestaanden ook een eenmalige uitkering van bijvoorbeeld 5.000 euro. De uitkering kun je zien als een tegemoetkoming vanuit de werkgever om het leed te verzachten.

Geeft de ongevallenverzekering ook dekking buiten de werktijden om?

Er zijn nog een aantal keuzes te maken bij het afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering. Je kunt ervoor kiezen om alleen dekking te bieden tijdens het werk en voor het woon-werk verkeer. De ruimere verzekering biedt een doorlopende dekking. De meest ideale is natuurlijk de ongevallenverzekering die altijd dekking biedt, maar de kosten moeten natuurlijk wel redelijk zijn.

Wat kost een collectieve ongevallenverzekering?

Er zijn veel verschillende factoren die een rol spelen voor de hoogte van de premie. De kans op een ongeval speelt een grote rol. Voor werknemers die administratief werk verrichten is het risico relatief klein in vergelijking met bouwvakkers of vrachtwagenchauffeurs. Ook het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden of blijvende invaliditeit is een belangrijke premiebepalende factor. De premie komt vaak neer op een paar euro’s per maand per werknemer.

De collectieve ongevallenverzekering kan verplicht zijn

In de cao kan vastgelegd zijn dat alle werknemers verplicht verzekerd moeten zijn voor ongevallen tijdens werktijden. Ook als het niet verplicht is doen werkgevers er toch verstandig aan om de verzekering af te sluiten. Het kan gezien worden als goede secundaire arbeidsvoorwaarde.

Extra dekkingen in de verzekering

Verzekeraars bieden vaak aanvullende dekkingen om de verzekeringen nog interessanter te maken voor werkgevers. Een goed voorbeeld hiervan is het gratis meeverzekeren van bezoekers en een extra uitkering voor de werkgever om bijkomende kosten bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval mee op te vangen. Het zijn aanvullende dekkingen die niet de hoofdreden zijn voor het kiezen van de collectieve ongevallenverzekering, maar ze zijn mooi meegenomen.

Werknemers mogen redelijkerwijs verwachten dat je als werkgever alles goed geregeld hebt. De kans op een zwaar ongeval is mogelijk klein, maar als er toch iets gebeurt wil je het goed geregeld hebben